Projekt

Laboratorní úlohy pro elektrotechnické předměty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Bc. David Matoušek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jan Pidanič Ph.D.

V rámci IRS projektu vznikne šest elektrotechnických laboratorních úloh v předmětu Elektronické obvody pro nový studijní program Aplikovaná elektrotechnika (ApEl) a čtyři laboratorní úlohy v předmětu Elektronické součástky pro stávající bakalářský obor Komunikační a mikroprocesorová technika technika (KMT), které také budou využity u nově akreditovaného bakalářského programu KE. Nové laboratorní úlohy významně rozšíří praktické znalosti studentů v oblasti měření obvodů a součástek. Vytvoření nových a aktualizace stávajících laboratorních úloh zvýší odborné znalosti studentů z pohledu použití moderního měřícího vybavení. Konkrétně se jedná o jednokanálový milivoltmetr, který lze využít pro celou řadu měření, viz. seznam laboratorních úloh uvedených v cílech projektu. Pro realizaci nových či aktualizaci stávajících laboratorních úloh je nutné zakoupit 8 ks jednokanálových milivoltmetrů (např. GW Instek GVT-417B), které budou stačit pro 8 měřících pracovišť (16 studentů). Rozsah odpovídá jedné studijní skupině.