Projekt

Laboratorní pracoviště pro testování obvodů řídicí elektroniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Libor Havlíček Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Libor Kupka Ph.D.

S podporou tohoto projektu bude umožněn vznik souboru specializovaných laboratorních pracovišť. Tato pracoviště vzniknou rozšířením stávajících pracovišť umístěných v laboratořích specializace studijních oborů automatizace. Rozšíření těchto pracovišť bude spočívat zejména v doplnění příslušného přístrojového vybavení. Přístrojové vybavení bude ve formě univerzálních měřicích přístrojů a regulovatelných zdrojů stabilizovaného napětí. Tato pracoviště budou určena k činnostem, spojeným s vývojem a testováním elektronických obvodů automatizace ? obvodů řídicí elektroniky.