Projekt

Vybavení laboratoře pro předmět Bezdrátové sítě

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Soňa Neradová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Filip Holík Ph.D.

Projekt je zaměřen na inovaci a rozšíření studijního předmětu Bezdrátové sítě a doplňkově i předmětů Počítačové sítě IV, Bezpečnost počítačových sítí, Základy kybernetické bezpečnosti ve studijních programech Informační technologie, Aplikovaná informatika, Automatické řízení. V rámci inovace bude pořízeno modulární síťové zařízení Turris MOX a jednotlivé kompatibilní senzory. Tento hardware bude využit při praktickém konfigurování sítě a nabízí studentům možnost vytvoření vlastních funkčních projektů. V rámci výuky tak studenti budou moci realizovat své ročníkové projekty pomocí profesionálního hardwarového vybavení se silnou uplatnitelností v praxi.