Projekt

Školení vyučujících zajišťujících výuku předmětu Grafické programování v Labview

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Václav Lenoch Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zdeněk Mašek Ph.D.

Předložený projekt je zaměřen na inovaci výuky předmětu Grafické programování v LabView a připravovaného předmětu pro novou akreditaci (od roku 2020/2021) Grafické programování v měřící a řídící technice. S novou akreditací dojde k rozšíření výuky pro zaměření silniční a kolejová vozidla, tím k nárůstu počtů studentu. V současné sobě katedra disponuje počítačovou učebnou pro výuku grafického programovacího jazyka včetně HW vybavení pro měření. Cílem těchto předmětů je seznámit studenty s grafickým programovacím jazykem LabView, se zaměřením na měření, zpracování dat a řídící techniku. V uplynulých letech studenti získané dovednosti využívají při realizaci bakalářských a diplomových prací.