Projekt

Inovace programového vybavení počítačových učeben Dopravní fakulty Jana Pernera

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Stanislav Machalík Ph.D.

Cílem žádosti je získání finanční podpory pro inovaci výuky prostřednictvím zakoupení aktualizací a nových licencí programového vybavení počítačových učeben. Software Vision je určen pro řízení počítačů v počítačové učebně, umožňuje efektivní demonstraci probírané látky formou vzdáleného ovládání počítačů, monitorování činnosti studentů v průběhu cvičení a zkoušek, řízení přístupu k Internetu, hromadné rozesílání a stahování dat (zadání resp. výsledků testů, zkoušek) apod. V současnosti je software Vision využíván na DFJP v počítačových učebnách DA04003 a DA04004. V rámci projektu je počítáno s aktualizací licencí programu pro uvedené učebny a nově rozšířením o učebnu DA04008.