Projekt

Vytvoření dvou nových elektronických kurzů pro předměty: Management a marketing v mezinárodním kontextu; Marketingová komunikace a public relations

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Kateřina Kantorová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Josef Novotný Ph.D.

Podporou restrukturalizace bakalářských a magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce na Fakultě ekonomicko-správní, ve studijních programech Ekonomika a management, je zvýšení efektivity výuky. Jde o zlepšení vědomostí a dovedností studentů a doplněním znalostí a dovedností akademických pracovníků. Projekt se věnuje zejména vytvoření nových elektronických kurzů předmětů v Learnig Management System Moodle: - Marketingová komunikace a public relations vyučovaný v bakalářském studijním programu v kombinované formě studia. - Management a marketing v mezinárodním kontextu vyučovaný v navazujícím magisterském studijním programu v kombinované formě studia. Součástí projektu je doplnění znalostí a zvýšení dovedností akademických pracovníků prostřednictvím absolvování kurzů, seminářů, nákupu pomůcek, nákupu odborné literatury a pronájmu přístupů ke vzdělávacímu portálu.