Projekt

Inovace předmětů Sociální sítě a E-commerce pro nový studijní obor Multimédia ve firemní praxi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Renáta Bílková Ph.D.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a inovaci výuky odborných předmětů Sociální sítě a E-commerce pro nový studijní obor Multimédia ve firemní praxi. Poskytnutá podpora má za cíl zvýšit efektivitu výuky a prohloubit tak znalosti a dovednosti studentů, ale i akademických pracovníků. Toho bude dosaženo prostřednictvím vytvoření nových nebo inovací stávajících elektronických kurzů předmětů v rámci LMS Moodle. Podpora bude směřovat k doplnění znalostí a zvýšení dovedností akademických pracovníků tím, že dojede k nákupu odborné literatury a k realizaci odborných vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast sociálních sítí a online marketingu. Také se očekává, že vybraná literatura bude nakoupena v několika výtiscích a bude zpřístupněna studentům v univerzitní knihovně.