Projekt

Přímá potenciometrie s iontově-selektivními elektrodami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Tomáš Mikysek Ph.D.

Cílem projektu je modernizace laboratorní úlohy procvičované studenty v rámci předmětů: Laboratoř z instrumentálních metod analytických a Laboratoř instrumentálních metod při analýze a hodnocení léčiv, oba v bakalářském stupni studia. Výstupem projektu bude modernizace této úlohy, včetně podpůrných materiálů (návody k úlohám). Realizace projektu přispěje k dalšímu zkvalitnění praktické výuky instrumentální analytické chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, což se projeví prohloubením znalostí budoucích absolventů a tím i zkvalitnění jejich pozice na trhu práce po ukončení studia.