Projekt

Letní intenzivní kurs německého jazyka 2020 - inovace programu NJOP

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:PhDr. Bianca Beníšková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:PhDr. Jan Čapek Ph.D.
Mgr. Lenka Matušková Ph.D.
PhDr. Helena Jaklová Ph.D.

Cílem projektu je inovace předmětů studijního oboru NJOP prostřednictvím exkurze do SRN a následný letním intenzivním kursem v rámci předmětů Kulturní studia Německa, Jazyková cvičení, Literatura německy píšících autorů, Překladatelský seminář a Odborný seminář . Inovace předmětů se bude týkat nových výukových metod a materiálů, bude zahrnovat projektovou práci a rozšiřování studijního portfolia. Realizace projektu přispěje ke zvýšení dovedností a jazykové kompetence studentů.