Projekt

Sociocon 2020

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Tomáš Retka Ph.D.

Sociocon představuje jednodenní studentskou konferenci KSKA. V rámci této akce prezentují výsledky své celoroční činnosti nejen akademičtí pracovníci KSKA, ale také naši studenti, absolventi, odborníci z jiných akademických pracovišť i specialisté z aplikovaných oborů. V rámci Socioconu je vytvářen i prostor pro oslovování široké veřejnosti a potenciálních zájemců o studium z řad studentů středních škol. Jednotlivé odborné vstupy mohou mít podobu konferenčního příspěvku nebo dokumentárního filmu s antropologickou tématikou. Sociocon je hlavním výstupem předmětu Plánování a organizace vědeckých akcí (dále jen PLANM). Studenti magisterského studia se aktivně podílí na přípravě a samotném průběhu akce. V rámci předmětu PLANM si studenti při realizaci konkrétních úkolů a postupů rozvíjejí své kompetence a dovednosti týkající se týmové spolupráce, komunikace (v rámci týmu i s externími spolupracovníky a institucemi), organizace akce a vlastní sebeprezentace.