Projekt

Literární Con - LITCON (jubilejní 5. ročník)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Jiří Studený Ph.D.

LITCON 2020 neboli Literární Con je pátý, jubilejní ročník veřejné přehlídky živé literární kultury pořádané KLKS (katedra literární kultury a slavistiky) v Dačického domě Kutná Hora. Setkání je určeno pro studenty druhých ročníků HLS (historicko-literární studia) a pozvané hosty (včetně mediálního pokrytí), program je tvořen bloky vystoupení vyučujících a talentovaných studentů, kteří během půldenního programu (s polední přestávkou na oběd) neformálně představují výsledky své odborné a umělecké práce. Přehlídka tradičně zahrnuje autorská čtení z rozpracovaných či uveřejněných vědeckých prací, prozaických a básnických textů, ale také hudební čísla. Hlavním cílem je prezentovat vědecké a umělecké aktivity (včetně výstupů z časopisů Tahy a Partonyma) akademické obce KLKS na literárním poli coby nedělitelné složky vzdělávání, odborné přípravy a široce chápané kultury.