Projekt

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace nově akreditovaného bakalářského studijního programu Anglický jazyk (včetně s ním kombinovaných dvouoborů)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Helena Zitková Ph.D.

K podpoře pedagogické práce akademických pracovníků, k profilaci a inovaci a zároveň ke zkvalitnění výuky v bakalářských oborech Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání (včetně s nimi kombinovaných dvouoborů) dojde zejména reorganizací adaptačního kurzu pro nově přijaté studenty. Tento kurz vede studenty prvního ročníku ke vzájemnému poznávání, spolupráci, k rozvoji vzájemné důvěry a empatii. Společné zvládání nových situací rozvíjí pocit sounáležitosti a podporuje rozvoj pozitivního klimatu a skupinové dynamiky kolektivu. Kvalita profesní přípravy studentů oboru Anglický jazyk pro vzdělávání se zlepší také prostřednictvím navýšení kontaktů s prostředím reálné praxe realizací odborných exkurzí do různých typů škol.