Projekt

Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Mgr. Lenka Čermáková

Příprava a realizace Noci vědců 2020 na Univerzitě Pardubice a aktivit s tím spojených Příprava pro účast na větších popularizačních akcích národního charakteru Činnosti spojené s organizací vlastních popularizačních aktivit