Projekt

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Olga Klápšťová
Interní spoluřešitelé:Ing. Dana Chvojková

Nová rozhraní systému datových schránek Koordinované úpravy a rozšíření PaM VEMA Podpora pro zpracování rozšířených povinností v oblasti DPH Rozvoj systému ESS dle NSESSS dle zkušeností eSkartace