Projekt

Směřuj VýŠ

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. arch. Iva Svobodová

Projekt je zaměřen na posilování společenské odpovědnosti vysokých škol prostřednictvím zlepšení orientace žáků SŠ a ZŠ při volbě oboru budoucí činnosti a výběru studia. Žáci SŠ a ZŠ mají často zkreslené představy o možnostech vysokoškolského studia. Projekt nabídne žákům v obou regionech partnerů možnost se seznámit aktivně s prostředím univerzity, s odlišnostmi způsobu výuky a s nabídkou uplatnění v profesním životě prostřednictvím realizace akcí a činností zaměřených na motivaci a orientaci v oborech studia na VŠ. Motivace ke studiu a správná volba studijního oboru podporuje společenskou odpovědnost studentů, která se odrazí např. kratší dobou studia, a tedy i úsporami veřejných zdrojů a lepšími výsledky. Univerzity pak aktivní a otevřenou komunikací se školami jiných stupňů projevují společenskou odpovědnost za vzdělání v zemi.