Projekt

Prediktivní systém údržby vozidel

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Doprava 2020+
Trvání:01.02.20 - 31.12.22
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Radovan Soušek Ph.D.

Projekt si klade za cíl tvorbu poloprovozu systému pro prediktivní údržbu vozidel zahrnující: -Analýzu a tvorbu pokročilých nástrojů pro optimalizaci supply chainu, work force a návrh nástrojů pro plánování oprav techniky a plánování lidských zdrojů -Návrh nové podoby datového skladu, který umožní výše uvedené a dále umožní i napojení dat z vozidel a infrastruktury - senzorických dat. -Implementaci machine learningu pro predikci poruch vozidel a optimalizaci plánování nad fůzí systémových a senzorických dat. -Doporučení k vytvoření zadávací dokumentace na obslužný SW pro dispečery, pracovníky v terénu a management dopravní společnosti. - Algoritmické plánování údržby vozidel pomocí P-graph metodiky.