Projekt

Výhybka 4.0

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Doprava 2020+
Trvání:01.04.20 - 31.03.24
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Martin Kohout Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jakub Vágner Ph.D.
Ing. Aleš Hába Ph.D.

Cílem projektu je návrh inteligentního diagnostického systému pro železniční výhybky tak, aby byl schopen zachytit včas zhoršování technického stavu, případně poruchu na výhybce a umožnil správci infrastruktury prediktivní údržbu. V rámci projektu proběhne vývoj, sestavení a odzkoušení hardwarového řešení, které bude dostatečně odolné pro několikaleté použití, modulární a bez vlivu na provoz a údržbu výhybek. Projekt se bude soustředit rovněž na vývoj inteligentních hodnotících algoritmů, které dokáží na základě dynamické odezvy na výhybce a železničním vozidle hodnotit stav konstrukce výhybky. Projekt by měl přispět k prodloužení životnosti konstrukce výhybky a redukci nákladů životního cyklu, zvýšení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.