Projekt

HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. PhDr. Petr Vorel CSc.
Interní spoluřešitelé:RNDr. Dušan Raček MBA
Mgr. Eva Forejtková

Projekt řeší 3 klíčové aktivity (KA): Řízení projektu, Nastavení strategického řízení pro získání ocenění "HR Award" a Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů (RLZ) vč. genderové rovnosti. Cílem je nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Charty a Kodexu, především v oblasti RLZ s důrazem na začínající a mladé VaV pracovníky, a získání ocenění "HR Award". Cílová skupina je tvořena pracovníky a studenty UPa. Realizace projektu bude probíhat od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.