Projekt

Absolutní kvantifikace iontových a polárních biomolekul s využitím superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Juniorské projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Denise Wolrab Dr.

Tento projekt je zaměřen na stanovení iontových a polárních metabolitů v biologických vzorcích pomocí superkritické fluidní chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií (SFC/MS). Do vývoje metody bude zahrnuta optimalizace protokolu kvantitativní přípravy vzorků a zlepšení chromatografické separace iontových a polárních metabolitů pomocí volby různých stacionárních fází a složení mobilních fází. Optimalizovaná metoda bude validována a použita pro stanovení koncentračních rozdílů v tělních tekutinách zdravých a nemocných dobrovolníků. Zvláštní pozornost bude věnována stanovení rozdílů v metabolickém profilu v závislosti na postupech odběrů, například rozdíly při použití odběrových zkumavek pro sérum a plazmu. Výsledky budou vyhodnoceny vícerozměrnou analýzou dat a porovnány s metodou UHPLC/MS jako důkaz, že metoda SFC/MS je komplementární a vhodná pro studii biologických vzorků.