Projekt

Výzkum zeolitů s nanostrukturní architekturou: synergie experimentu a teorie

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Roman Bulánek Ph.D.

Syntéza zeolitů s využitím lamelárních stavebních bloků (zeolite-to-zeolite transformace) jepovažována za jednu z nejslibnějších strategií přípravy nových 2D a 3D materiálů. Pokroky v přípravě zeolitů s řízenou kontrolou složení, struktury a funkcionalizace otevírají nové možnosti pro aplikace zeolitů v adsorpci, separaci a katalýze. Kinetická separace uhlovodíků v úzkoporézních zeolitech s osmičlennými vstupními okny je ekologicky šetrnou alternativou k energeticky náročné kryogenní destilaci. Nejnovější práce na této problematice ukazují, že nominální velikost pórů nemusí být rozhodujícím kritériem při posuzovaní vhodnosti daného materiálu a že flexibilita struktury může mít zásadní vliv na transportní vlastnosti zeolitů. Navrhovaný projekt je zaměřen na studium a pochopení tohoto jevu a na predikci vlastností zeolitových struktur. Nové poznatky v tomto směru mohou vést k identifikaci nových materiálů pro efektivní separaci molekul v důležitých průmyslových procesech.