Projekt

Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB)

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Trvání:01.04.19 - 31.12.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:prof. Ing. Bohumil Culek CSc.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Eva Schmidová Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Culek Ph.D.
Ing. Martin Kohout Ph.D.
Ing. Aleš Hába Ph.D.
Ing. Jakub Vágner Ph.D.
Ing. Přemysl Hojka
Ing. Petr Jilek Ph.D.
Ing. Jan Pokorný Ph.D.

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum dopravních prostředků v interakci s dopravní infrastrukturou.