Projekt

Ekonomické, sociální a environmentální aspekty sdílené ekonomiky z pohledu České republiky

Poskytovatel:Evropská unie
Program:Cost Actions
Trvání:01.01.19 - 23.03.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Liběna Tetřevová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jan Vávra Ph.D.
Ing. Simona Munzarová Ph.D.
Ing. Jana Košťálová Ph.D.
Ing. David Vlček
Ing. Martina Jelínková Ph.D.
Ing. Marie Bednaříková CSc.
Ing. Vladimíra Vlčková Ph.D.

Záměrem projektu je rozšířit poznání o sdílené ekonomice, jejich příležitostech, omezeních a rizicích v evropském kontextu s ohledem na specifika České republiky. Zkoumány budou alternativní pohledy na tento fenomén s důrazem na ekonomické, sociální a environmentální aspekty.