Projekt

Odstraňování polárních polyfluorovaných sloučenin z kontaminovaných materiálů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Trvání:01.04.19 - 31.03.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. David Šilha Ph.D.

Budou navrženy a otestovány dekontaminační techniky vhodné pro odstraňování fluorovaných sloučenin (PFAS) z kontaminovaných materiálů a bude vyvinuto zařízení vhodné pro jednoduchou aplikaci těchto dekontaminačních technik. Během řešení projektu budou ověřeny a používány analytické techniky nutné pro jednoduché stanovení PFAS jmenovitě s pomocí LC-MS či GC-MS, případně s použitím dalších technik zaměřených na vyhodnocení výskytu a koncentrace fluorovaných sloučenin v kontaminovaných materiálech (vodě, dále např. půdě, papíru a dalších polymerech). Bude ověřena nová technologie dekontaminace materiálu kontaminovaného fluorovanými sloučeninami (PFAS) a následné využití redukčních (hydrodefluoračních) postupů s použitím niklu a jeho slitin jako katalyzátoru (resp. činidla).