Projekt

Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Petr Doleček CSc.

Cílem je vyvinout a ověřit na elektrodialýze (ED) založenou technologii vedoucí k nulovému odtoku kapaliny (ZLD -- Zero Liquid Discharge). To umožní nacházet nová uplatnění ED při zpracování náročného typu surových, technologických a odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných anorganických solí. Množství poptávek na zpracování různých typů solanek neustále roste a stávající technologie ED má při vysokých koncentracích mnohá provozní omezení. Díky kombinaci zpřísňujících se výpustních limitů a nízkých dešťových srážek je zde jednoznačný potenciál pro ekonomicky proveditelnou technologii na zpracování solanek. Cílem bude dále posunout technickou úroveň jednotlivých komponent i technologických celků a použít získané know-how k řešení současných i budoucích environmentálních problematik. Hlavním cílem je vyvinout a ověřit technologii ED pro opětovné využití a zhodnocení odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných solí a snížení nákladů na odpařování a krystalizaci při požadavku na plné ZLD. Cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj nového materiálu (iontovýměnné membrány), který bude použit na minimalizaci tvorby odpadů a možnosti jejich opětovného využití (recyklace) při snížení provozních nákladů současných metod. Navíc je cílem projektu vyvinout novou technologii elektrodialýzy pro velmi vysoké koncentrace nebo pro aplikace ZLD.