Projekt

Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Trvání:01.03.19 - 28.02.21
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Dalibor Gottwald Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jan Chocholáč Ph.D.
Ing. Simona Pichová Ph.D.
Ing. Radka Knězáčková Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D.

Cílem řešení projektu je navrhnout nové vzdělávací a výchovné cíle na středních školách sdružených v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky (dále jen Asociace) tak, aby lépe korespondovaly s potřebami trhu práce v sektoru dopravy a spojů. Konkrétně se bude jednat o: - vytvoření plánu odborných praxí a stáží v souladu s potřebami všech členů konsorcia (Česká pošta, Univerzita Pardubice a Asociace); - revizi obsahové náplně vybraných odborných předmětů na středních školách sdružených v Asociaci a vytvoření plánu implementace navrhovaných změn ve výuce vybraných odborných předmětů; - vytvoření softwaru jako podpůrného nástroje pro výuku vybraných odborných předmětů. Cíle projektu bude dosaženo do 24 měsíců od jeho zahájení