Projekt

Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Dušan Čermák Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Ing. Václav Lenoch Ph.D.
Ing. Ondřej Sadílek Ph.D.
Ing. Karel Dvořák
Ing. Zdeněk Mašek Ph.D.
Ing. Ladislav Mlynařík Ph.D.

Projekt si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit dopravní toky ve vybraných oblastech aglomerací, minimalizovat environmentální zatížení oblasti a snížit spotřebu energie pro dopravu pomocí sofistikovaných algoritmů pro řízení dopravy při současném nasazení nízkoemisních dopravních prostředků a maximálním využití jejich energetického a environmentálního potenciálu. Bude sestaven systém sofistikovaného řízení dopravy v dané oblasti s cílem zefektivnění přepravních proudů, snížení spotřeby energie a environmentálních vlivů jednak preferencí nízkoemisních dopravních prostředků, dále pak preferencí určitých typů vozidel při průjezdu sledovanou oblastí.Rozvoj nízkoemisní dopravy podpoří systém podpory řidičů vozidel při dobíjení.Nasazení systému bude dosaženo do tří let od zahájení projektu.