Projekt

IT4Neuro

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.03.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. RNDr. Tomáš Roušar Ph.D.

Projekt je zaměřen na špičkový předaplikační výzkum v oblasti medicínských aplikací, navrhování a testování nových látek v rámci preklinického vývoje nových léčiv, socio-ekonomické analýzy v oblasti neurodegenerace a praktické dopady zavádění nových léčiv a zavádění nových diagnostických postupů využívající vysokoúčinné ICT k vyhodnocování moderních zobrazovacích metod.