Projekt

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Libor Čapek Ph.D.

Hlavním cílem projektu je poskytnout základní pochopení vztahu mezi strukturními / texturními / acido-bazickými vlastnostmi a katalytickými vlastnostmi (aktivita / stabilita) rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů LDH (v objemové a nanesené formě). Naším cílem je objasnit, která bazická centra mají vynikající aktivitu/stabilitu v aldolové kondenzaci furfuralu a jak maximalizovat jejich počet. Abychom dosáhli tohoto ambiciózního cíle, stanovili jsme následující specifické cíle: (i) popsat změny strukturních / acido-bazických vlastností během transformace směsného oxidu na rekonstruovaný LDH, a to pomocí vhodných in-situ technik; (ii) stanovit vliv nosiče na strukturní / acido-bazické vlastnosti rekonstruovaných LDH nanesených na nosiči, (iii) objasnění vztahu mezi strukturními / acido-bazickými vlastnostmi (nanesených) rekonstruovaných LDH a jejich katalytickým chování (zejména aktivitou a dlouhodobou stabilitou).