Projekt

Funkční barviva pro bezpečnostní tisk

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Aleš Růžička Ph.D.

Cílem řešení je VaV FBBT v oblastech: -heterocyklické látky na bázi chinazolinu, benzoxazinu, benzoxazolu, benzothiazolu a dalších -komplexy kovů (zvl. lanthanidů) s org. sloučeninami -zvyšování kvality FBBT, vyráběných VUOS Výběr a příprava nových intenzivně fluoreskujících látek v souladu s potřebami stálých zákazníků VUOS. Cílem je nalézt vhodné sloučeniny pro uplatnění na trhu s FBBT. Kvůli zvyšujícím se nárokům zákazníků na kvalitu FBBT (viz příloha "Kvalita FBBT z VUOS"), ve VUOS vyráběné pigmenty a některé další budou zkoumány fyz.-chemickými metodami na UPa s využitím tamější techniky s cílem dosahovanou kvalitu zvýšit. Fyz. chem. metody: měření velikosti, distribuce, tvaru, výšky částic, krystalinity, polymorfismu, specifického povrchu, fluorescence aj.