Projekt

Přímý zápis laserem do vysoko-indexových skel

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Petr Knotek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Petr Kutálek Ph.D.
Ing. Jiří Schwarz Ph.D.
doc. Ing. Eva Černošková CSc.
doc. RNDr. Petr Janíček Ph.D.

Cílem předloženého projektu je studie klíčových parametrů ovlivňujících přímý zápis laserem do skel s vysokým indexem lomu s ohledem na tvorbu difrakčních mřížek. Bude připravena sada binárních a ternárních chalkogenidových skel a oxidickým skel těžkých kovů s vysokým indexem lomu. Materiály budou exponovány celou sadou světelných zdrojů a bude zjišťována prahová intenzita foto-indukované expanze, krystalizace, poškození a ablace. Získané útvary (mikro-čočky, -krátery, -linie) budou charakterizovány s ohledem na svoji hloubku, objem, zakřivení a stupeň změny chemických/strukturních/mechanických vlastností a budou identifikovány klíčové parametry pro přímý laserový zápis. Předpokládaným výstupem projektu je příprava periodické struktury pomocí přímého zápisu laserem do připravených skel s vysokým indexem lomu a potvrzení jejich funkčnosti a stability.