Projekt

Autonomie a alterita. Kant v dialogu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Ondřej Sikora Ph.D.

Výzkumným polem projektu je napětí mezi autonomií a nedisponovatelným vztahem k jinakosti v návaznosti na etiku. I. Kanta. Tato představuje východisko, vůči němuž je poměřováno uvedené napětí u vybraných myslitelů evropské filosofické tradice, kteří se k myšlence autonomie pozitivně či negativně vztahují a pro které hraje tato myšlenka zásadní roli. Autoři projektu jsou vedeni otázkou, zda je nutné rezignovat na myšlenku autonomie za účelem přiznání náležitého nároku druhému, či zda je naopak potřeba tuto myšlenku prohloubit a očistit od interpretačních nánosů. Za tímto účelem je podrobena pečlivé diskusi geneze motivu autonomie ve vztahu k předkantovským autorům raného moderního myšlení a u samotného Kanta; dále je zkoumáno napětí autonomie a jinakosti u vybraných myslitelů, a to právě v dialogu s kantovským vypracováním. Těmito mysliteli jsou F. Nietzsche, M. Heidegger, M. M.-Ponty, J.-P. Sartre, E. Levinas.