Projekt

3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:prof. Ing. Eva Schmidová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Bohumil Culek CSc.

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj porézních struktur implementovaných do součástí, které jsou staticky a dynamicky namáhané. Proto je projekt rozdělen do 3 etap, kdy 1. etapa je podpůrnou výzkumnou a experimentální činností pro zbylé dvě s konkrétním aplikovaným řešením pro praxi v podobě výstupů funkčních vzorků, užitných vzorů a ověřených technologií. Za tímto účelem bude nutné provést v rámci 3 etap tyto základní činnosti: - výzkum a vývoj porézních struktur a tenkých stěn z pohledu konstrukce, výroby a pevnosti vč. testování - optimalizace výrobního procesu - především nanášení vrstvy prášku s ohledem na tvar porézní struktury - optimalizace implementace porézních struktur do těles, proměnlivost velikosti póru, změna směru a struktury v jednom celku - pozitivní ovlivnění integrity povrchu procesy 3D tisku a postprocesingem - zvýšení jakosti povrchu - optimalizace povrchových úprav s ohledem na celkovou integritu povrchu - FEM analýzy porézních struktur a vyplněných dílů (pevnostní, proudění, tváření a další) - inovace nebo vývoj vybraných dílů s využitím nových znalostí