Projekt

Propelenty se zvýšeným měrným impulzem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Robert Matyáš Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Zdeněk Jalový Ph.D.
Ing. Marcela Jungová Ph.D.
Ing. Ondřej Vodochodský Ph.D.
Lenka Dubská
Monika Šubrtová

Navrhovaný projekt bude rozdělen na 3 hlavní etapy. Cílem první etapy bude připravit vzorky lité tuhé pohonné hmoty s obsahem chloristanu amonného a HTPB (kapalný hydroxyterminovaný polybutadien) jako pojiva. Druhá etapa projektu bude zaměřena na přípravu lisovaných heterogenních propelentů s pojivy na bázi termplastických polymerů (Kraton, Estane apod.), u kterých bude kladen důraz na jejich hoření za atmosférického tlaku, což by umožnilo jejich využití jako náplně do záchranných systémů. Ve třetí etapě projektu se budeme zabývat přípravou silikonových propelentů s rozsahem jejich využit v teplotním intervalu od -100 do +100 °C.