Projekt

Termoelektrické magnetické sulfidy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Vladimír Kucek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Tomáš Plecháček Ph.D.
prof. Ing. Čestmír Drašar Dr.

Projekt zkoumá inovativní termoelektrické materiály cílené na konversi odpadního tepla v elektrickou energii. Vzhledem k finanční dostupnosti, zpracování a případné toxicitě se zaměříme na optimalizaci termoelektrických vlastností sulfidických ternárních systémů založených na mědi, železe a chromu. Z důvodu zachování souběhu vysoké absolutní hodnoty termoelektrického koeficientu, nízkého elektrického odporu a nízké tepelné vodivosti definujících efektivitu termoelektrické konverze, bude vzhledem ke konstituční roli magnetických tranzitivních kovů na termoelektrické vlastnosti zkoumán vztah mezi magnetickými interakcemi, krystalovou strukturou a termoelektrickým koeficientem. Metodou optimalizace nových látek bude chemické dopování a nanostrukturování, vycházet budeme z monokrystalických sloučenin. Kromě chemických, morfologických a termoelektrických vlastností budou materiály zkoumány též v silných magnetických polích a specielními technikami včetně vysokých tlaků a Mössbauerovy spektroskopie. Experiment bude doplněn výpočty elektronových struktur a transportních koeficientů.