Projekt

Fokusující efekty ve vícerozměrných separacích v kapalné fázi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Petr Česla Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jana Váňová Ph.D.

Budou vyvinuty nové metody dvourozměrné kapalinové chromatografie v online uspořádání s aktivním zaostřením zón převáděných frakcí s pomocí elektromigračních principů. Budou testovány možnosti zvýšení citlivosti dvourozměrné chromatografie s použitím obohacení frakcí pomocí zachytávacích kolon. Budou testovány vlivy experimentálního uspořádání, vodivosti, pH, aplikace micelizačních a komplexotvorných činidel na účinnost zaostřování převáděných frakcí. Budou vyvinuty dvourozměrné separační metody kombinující principy elektromigračních technik v první dimenzi s kapalinovou chromatografií v druhé dimenzi. Nové metody budou využity při analýzách přírodních látek v rostlinných extraktech, vzorcích potravin a v průmyslových vzorcích složitých směsí.