Projekt

Nová perspektivní skla a skokeramické materiály na bázi fosforečnanů a borofosforečnanů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Petr Mošner Dr.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc.
Ing. Petr Kalenda Ph.D.
doc. Ing. Ludvík Beneš CSc.
prof. Ing. Zdeněk Černošek CSc.
doc. RNDr. Jana Holubová Ph.D.

Podstatou předloženého projektu je příprava nových skel a sklokeramických materiálů na bázi fosforečnanů a borofosforečnanů s příměsemi oxidů kovů, které rozšíří oblast jejich sklotvornosti, zlepší jejich chemickou odolnost, termickou stabilitu a další vlastnosti. Jedním ze základních cílů projektu bude studium struktury připravených skel, zejména pak metodami Ramanovy a NMR spektroskopie. Znalost struktury bude využita k hledání relací mezi složením, strukturou a vlastnostmi skel. Modifikace složení výchozích fosforečnanových a borofosforečnanových skel jednomocných a dvojmocných oxidů kovů bude realizována přídavky vícemocných oxidů kovů (WO3, MoO3, Nb2O5, TiO2). V jednotlivých systémech bude zjišťována tendence ke sklotvornosti a stanoveny základní fyzikálně-chemické vlastnosti skel. Dále bude studováno termické chování a průběh krystalizace skel včetně studia vzniklých krystalických fází. U materiálů s obsahem Na2O, Li2O a Ag2O budou studovány i jejich elektrické vlastností. Cílem přídavku Nb2O5 bude příprava skel s vysokým indexem lomu pro optické a optoelektronické aplikace.