Projekt

Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.10.17 - 30.09.22
Pracoviště: Fakulta restaurování
Řešitel:Ing. Karol Bayer

Cílem projektu je revize, aktualizace a vytvoření nových vzdělávacích doktorských programů včetně programů v anglickém jazyce na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT: Projekt má tyto klíčové aktivity: KA-01 Řízení projektu KA-02 Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu Architektura a stavitelství KA-03 Tvorba výzkumně zaměřeného studijního programu typu joint degree: Akreditace nového studijního programu Architecture and Landscape Heritage KA-03a Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint degree: Podpořitsystém multi degree ve všech studijních programech zaměřených na architekturu a urbanismus KA-04 Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni: Nový studijní program typu doctoral school Ochrana a obnova památek KA-05 Podpora PhD- studentů formou krátkodobých studijních stáží