Projekt

Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.04.17 - 30.09.22
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:doc. Ing. Jana Holá Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Hana Theer Vítková
doc. Petra Mandysová Ph.D., MSN

Hlavním cílem projektu je příprava akreditace a realizace vlastního doktorského studijního programu Ošetřovatelství. V současné době fakulta nemá vlastní doktorský program. Realizace vlastního doktorského programu Ošetřovatelství je pro fakultu strategickým zájmem, neboť jeho absolventi budou pokrývat zvyšující se potřebu vědecko-výzkumných pracovníků v oboru ošetřovatelství s potřebnými vědeckými znalostmi na fakultě i v celé České republice.