Projekt

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.

Projekt cílí na: - zvýšení kvality vzdělávání v BSP a MSP - nové metody výuky, předměty v AJ, úpravy a akreditace SP, vzdělávání AP - přípravu kvalifikovaných pracovníků pro trh práce - internacionalizaci - rozvoj dvojjazyčné prostředí vč. webu a vzdělávání v AJ - podporu studentů se SVP - snížení studijní neúspěšnosti - zajištění kvality a strategického řízení UPa Aktivity budou mít dopad na studenty UPa (vč. studentů se SVP), AP, THP, potenciální uchazeče o studium.