Projekt

FUTURE - Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.05.17 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Lukáš Čegan Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Renata Dvořáková
Ing. Libor Kupka Ph.D.
Renata Svobodová DiS.
Ing. Libor Havlíček Ph.D.
Bc. Roman Kourek

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro nový studijní program (bakalářský - Aplikovaná elektrotechnika) a jeden reakreditovaný stávající studijní program (magisterský - Řízení procesů). Při výběru a instalaci vybavení je ve všech studijních programech kladen důraz na zohlednění potřeb trhu práce a současně praxe. Projekt svou realizací zkvalitní dva studijní programy a podpoří získání akreditace u všech podpořených studijních programů.