Projekt

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.12.16 - 31.10.22
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Ondřej Beran Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Mgr. Tomáš Hejduk Ph.D.
Mgr. Kamila Pacovská Ph.D.
Anthony Milligan Ph.D.
Mgr. Ondřej Krása Ph.D.
Ing. Tereza Pejšová
Bc. Tereza Mlejnková

Cílem projektu je vytvořit při Katedře filosofie Univerzity Pardubice (KFI UPa) nový excelentní výzkumný tým v oboru etiky a soustředit v něm mezinárodně uznávané odborníky zabývající se problémem (zne)uznání hodnoty člověka. Rozšíření infrastruktury špičkových textových zdrojů, rozvoj sítě strategických kontaktů s vyprofilovanými zahraničními pracovišti a inovativnost přístupu zajistí mezinárodní kvalitu vědeckých výsledků, v jejichž produkci budou podporováni i studenti doktorského studia.