Projekt

Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Trvání:01.03.16 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta restaurování
Řešitel:Mgr. BcA. Radomír Slovik
Interní spoluřešitelé:MgA. Ivan Kopáčik
Ing. Hana Boštíková

Cíle projektu jsou stanovené v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II, neboť budou vyvinuty nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, prezentované konkrétně kláštery v Broumově a v Rajhradě. Budou vyvinuty specifické postupy a metodiky pro ochranu knihovních fondů obou klášterů a stejně tak o interiérové barokní knihovny, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Speciálním výstupem pro prezentaci bude databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software, který vytvoří platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem. Kulturní dědictví obou řádových domů bude prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupnění bohatých fondu (knihovních, archivních), zároveň budou podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera. Skladba fondů bude prezentována formou specializovaných map, které do uživatelsky příjemného prostředí převedou strukturu a skladbu obou fondů.