Projekt

Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Program:Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI
Trvání:01.01.11 - 31.12.15
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Miloslav Milichovský DrSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Břetislav Češek CSc.
Ing. Jan Gojný Ph.D.

Cílem projektu je zabránit poškozování knih v důsledku napadení plísněmi zejména v depozitářích s nevhodnými parametry vnitřního prostředí a vyvinout metodiku a zařízení na dezinfekci již napadeného fondu. Vyvinutá metodika, musí být účinná, prakticky uplatnitelná, levná s minimálními nároky na obsluhu. V neposlední řadě je cílem tohoto projektu i zlepšení zdravotních a hygienických podmínek v knihovnách, archivních zařízeních.