Projekt

Nové hnací náplně pro speciální laborace (část KAlCh)

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TIP
Trvání:01.03.09 - 31.12.12
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Karel Ventura CSc.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj, vytvoření a odzkoušení nových technologií v oblasti hnacích náplní a propelentních složí. Řeší snížení obsahu některých toxických látek používaných při výrobě hnacích hmot a uvádí směry vývoje k dosažení lepší balistické stability a teplotního koeficientu hnacích náplní.