Projekt

Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TIP
Trvání:01.07.09 - 31.12.12
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miroslav Večeřa CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Luboš Prokůpek Dr.
doc. Ing. Jitka Šrámková CSc.
doc. Ing. Lenka Husáková Ph.D.

Vývoj a výroba nových a inovovaných protiteroristických prostředků. Vývoj a příprava inertních simulantů kapalných, gelových a pastovitých výbušin. Vypracování komplexních návrhů značkování pro potřeby identifikace výbušin v souladu se Směrnicí 2008/43/ES-Identifikace a sledovatelnost vgýbušin.