Program roku 2015 na Univerzitě Pardubice a jejích fakultách k významnému výročí založení vysoké školy

kdy:
akce:
pořádá:
leden
otevření nových indoor sportovišť
katedra tělovýchovy a sportu
 
Novoroční koncert (VUS)
Fakulta zdravotnických studií
29. ledna
Fakulta filozofická Východočeské muzeum
12. února
 
koncert 37. ročníku Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015 věnovaný výročí zahájení železniční dopravy v Pardubicích (1845) a památce Jana Pernera, stavitele železnic, (200 let od jeho narození 1815 a 170 let od úmrtí 1845) v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích
Barocco Sempre Giovane Pardubice o.p.s
Nadace a Institu Jana Pernera o.p.s.
5. března
- Šimon Pánek, Libor Grubhoffer, Karel Rýdl
moderuje rektor Miroslav Ludwig
kancelář rektora a oddělení propagace a vnějších vztahů
jazykové centrum
duben
otevření galerie osobností
Fakulta chemicko-technologická
16. dubna
– diskusní setkání s pamětníky, kteří přežili období holocaustu v úkrytu
– pod záštitou místopředsedkyně senátu a ministra kultury
Spolek Ukrývané dítě/Hidden child
NOV – spolek pro soudobou a mladou tvorbu
kancelář rektora a oddělení propagace a vnějších vztahů
21 – 23. dubna
Fakulta elektrotechniky a informatiky
23. dubna
Fakulta zdravotnických studií
23. dubna
Celostátní studentská vědecká konference (SVOČ)
Fakulta zdravotnických studií
28. dubna
oddělení propagace a vnějších vztahů
25. – 29. května
Katedra obecné a anorganické chemie FChT UPa a Společná laboratoř chemie pevných látek AV ČR a OSChT České společnosti chemické
červen
2. ročník konference Studentské vědecké a odborné činnosti
Fakulta chemicko-technologická
1. - 5. června
mezinárodní týden s partnery evropských univerzit
oddělení mezinárodních vztahů
11. června
Fakulta chemicko-technologická
15. – 19. června
výstava zahraniční literatury
Univerzitní knihovna a Fakulta chemicko-technologická
16. června
oddělení propagace a vnějších vztahů
20. - 21. červen
Fakulta filozofická
3. – 4. září
Dopravní fakulta Jana Pernera
3. září
odhalení busty Jana Pernera ve vestibulu budovy dopravní fakulty k 200. výročí narození Jana Pernera
Dopravní fakulta Jana Pernera
17. září
Konference studentů doktorských studií Fakulty zdravotnických studií
Fakulta zdravotnických studií
25. září
Dopravní fakulta Jana Pernera
oddělení propagace a vnějších vztahů
13. listopadu
sportovní den
den otevřených dveří v nových univerzitních areálech
otevření výukového areálu Polabiny - VAP
Lavička Václava Havla v atriu VAP v univerzitním kampusu
slavnostní akademický obřad
vernisáž výstavy grafik a kreseb Jitky Christofové
univerzitní kampus
UNIT+CEMNAT
oddělení propagace a vnějších vztahů
a Fakulta ekonomicko-správní
a Fakulta filozofická
podzim
otevření Centra materiálů a nanotechnologií – CEMNAT na náměstí Čs. legií v centru města
oddělení propagace a vnějších vztahů
a Fakulta chemicko-technologická