prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Rok narození: 1944
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Analytická chemie
Základní výzkum
pavel.jandera@upce.cz

Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. v roce 1967 dokončil inženýrské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích (později Univerzita Pardubice), na katedře analytické chemie, kde od roku 1970 působil postupně jako odborný asistent, docent a profesor. V roce 1977 obhájil kandidátskou práci a v roce 1989 získal hodnost DrSc. Prof. Jandera byl habilitován v roce 1990, v roce 1992 jmenován profesorem pro obor Analytická chemie.

Vědecký zájem

 • Analytické separace
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
 • Programované a vícerozměrné chromatografické techniky

Vědecké působení

Hlavním odborným zájmem prof. Jandery je studium účinných a selektivních fázových systémů kapalinové chromatografie (stacionární a mobilní fáze) s normálními a převrácenými fázemi a HILIC systémy. Prof. Jandera vypracoval teoretické modely, umožňující popis a modelování vlivu pracovních podmínek na separaci, zejména ucelenou teorii programování složení mobilní fáze v průběhu separace (gradientové eluce). V současné době se zabývá problematikou dvourozměrné kapalinové chromatografie, kde jeho skupina vyvinula techniku simultánní gradientové eluce v systémech s přímo spojenými orthogonálními kolonami v první a druhé separační dimenzi.

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. Georges Guiochon - University of Tennessee, Knoxville, USA
 • prof. Boguslaw Buszewski - Universita M. Koperníka, Toruň, Polsko
 • Prof L. Mondello, Messina (Itálie), prof. P. Schoenmakers, (Amsterdam), prof. D. Thiébault (Paříž), prof. T. Greibrokk (Oslo), prof. L. Blomberg (Karlstadt, Švédsko) - v rámci evropského projektu COM-CHROM

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 263, H-index 51, Total number of citation > 8700

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY ANALYTICAL 35.18 (19.77),

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 29.69 (22.01)

Nejvýznamnější řešené projekty

 • Training young researchers in developing solutions to analytical problems by miniaturized comprehensive chromatography, 2002 – 2006; 5. rámcový program Evropské komise COM-CHROM (IHP-RTN-00-2).
 • Investigation of Mass Transfer Kinetics and Separation Efficiency in Chromatography, 2002 – 2004; NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.979081.

Nejvýznamnější publikace

 • Jandera P., Churáček J.: Gradient Elution in Column Liquid Chromatography. Elsevier, Amsterdam 1985.
 • Cacciola F., Jandera P., Hajdú Z., Česla P., Mondello L.: Comprehensive two-dimensional LCxLC with parallel gradients for separation of phenolic and flavone antioxidants. J. Chromatogr. A, 1149 (2007) 73-87.

Významná ocenění

 • Cena Cvětovy nadace (1988)
 • Hanušova medaile ČSCh (2004)
 • čestné členství Slovenské farmaceutické společnosti (2004)
 • medaile Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni a medaile Univerzity v Messině (2005
 • Wakszmundského medaile Polské akademie věd (2011)
 • medaile Polské chemické společnosti (2014)
 • zlatá medaile AJP Martina za vynikající příspěvek k rozvoji separačních věd (The Chromatograhic Society, Londýn, 2015)
 • medaile Jaroslava Janáka (ČSAV, Brno, 2015)
 • medaile Středoevropské skupiny pro separační vědy (CEGSS, 2015)
 • stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR za vynikající vědeckou práci (2015)
 • „Giorgio Nota award“ za celoživotní výsledky v oblasti kapilární kapalinové chromatografie (Riva del Garda, 2016)
 • M.Tswett&W.Nernst award „Science for life“( European Society for Separation Science 2016)
 • V r. 2013 a v r. 2015 hodnocen časopisem Analytical Scientists mezi 100 nejvlivnějšími vědci v analytické chemii
false
false