Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty FZS

Kariérní centrum Univerzity Pardubice

a Fakulta zdravotnických studií

 

Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty FZS

Jedná se o odlišný kurz Seznamovacího kurzu (3. 9. a 8. 9.)

Vybírat můžete ze dvou termínů:

  • 26. – 29. srpna 2019
  • 27. – 30. srpna 2019

Přihláška: Vstupní a orientační seminář s FZS - první

Přihláška na termín 26. - 29. srpna 2019

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true

Přihláška: Vstupní a orientační seminář s FZS - druhý

Přihláška na termín 27. - 30. srpna 2019

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true

Kurz Vám nabídne podrobnější seznámení s Fakultou zdravotnických studií a Univerzitou Pardubice.

Co Vás na seminářích čeká?

  • Seznámení s univerzitou (prohlídka areálu, KTS  a knihovny)
  • Seznámení s nabídkou Kariérního centra a APUPA (akademická poradna pro studenty)
  • Erasmus – kam do zahraničí s univerzitou
  • Seznámení s fakultou (první dny studia)
  • Návštěva Pardubické nemocnice (první dny na praxi)
  • Volný program – co lze dělat v Pardubicích

 

Kapacita seminářů je omezena, vždy 12 studentů v každém termínu. Účast na semináři (odborný program, ubytování a stravování) je zdarma.

Kromě nových znalostí Vás čeká i spousta zážitků, zjistíte, jaké je to bydlet na vysokoškolských kolejích a prohlédnete si zákoutí univerzity. Stravování je po celou dobu seminářů zajištěno.

false

Kontakty:

Karierní centrum UPCE
Obrázek uživatele Ing. Helena Volejníková,

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
Fakulta zdravotnických studií
Obrázek uživatele Bc. Monika Kofferová

Bc.
Monika
Kofferová


Fakulta zdravotnických studií

monika.kofferova@upce.cz
466 037 736
false