Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty FCHT

Kariérní centrum Univerzity Pardubice
a Fakulta chemicko–technologická

Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty
Vybírat můžete ze dvou termínů

 • Termín: 2. – 5. září 2019

Přípravný seminář - 2. – 5. září 2019

Formulář byl uzavřen
true
 • Termín 3. – 6. září 2019
false

Přípravný seminář - 3. – 6. září 2019

Formulář byl uzavřen
true

Co Vás na seminářích čeká?

 • Seznámení se s univerzitou
 • Prohlídka areálu, fakulty, laboratoří a knihovny
 • Seznámení se s nabídkou Kariérního centra a APUPA (akademické poradny pro studenty)
 • Erasmus – kam do zahraničí s univerzitou
 • Komunikační dovednosti
 • Time management
 • Prezentační dovednosti
 • Týmová práce
 • Sportovní aktivity
 • Volný program – co lze dělat v Pardubicích

Kapacita seminářů je omezena, vždy 12 studentů v každém termínu a je zdarma.                                 

Kromě nových znalostí Vás čeká i spousta zážitků, zjistíte, jaké je to bydlet na vysokoškolských kolejích a prohlédnete si zákoutí univerzity. Stravování je po celou dobu seminářů zajištěno.

Akce je podpořena projektem OP VVV „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, ret. Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320“

false

Kontakty:

Ing. Helena Volejníková,

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
Lic. Marcela Křivohlávková,

Lic.
Marcela
Křivohlávková


Rektorát a celouniverzitní útvary

marcela.krivohlavkova@upce.cz
466 036 407, 466 036 481
false