Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty

Kariérní centrum Univerzity Pardubice
a Fakulta chemicko–technologická

Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty
Vybírat můžete ze dvou termínů

 • Termín: 2. – 5. září 2019

Přípravný seminář - 2. – 5. září 2019

Přihláška na termín 3. - 6. září 2018

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true
 • Termín 3. – 6. září 2019
false

Přípravný seminář - 3. – 6. září 2018

Přihláška na termín 10. - 13. září 2018

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true

Co Vás na seminářích čeká?

 • Seznámení se s univerzitou
 • Prohlídka areálu, fakulty, laboratoří a knihovny
 • Seznámení se s nabídkou Kariérního centra a APUPA (akademické poradny pro studenty)
 • Erasmus – kam do zahraničí s univerzitou
 • Komunikační dovednosti
 • Time management
 • Prezentační dovednosti
 • Týmová práce
 • Sportovní aktivity
 • Volný program – co lze dělat v Pardubicích

Kapacita seminářů je omezena, vždy 12 studentů v každém termínu a je zdarma.                                 

Kromě nových znalostí Vás čeká i spousta zážitků, zjistíte, jaké je to bydlet na vysokoškolských kolejích a prohlédnete si zákoutí univerzity. Stravování je po celou dobu seminářů zajištěno.

Akce je podpořena projektem OP VVV „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, ret. Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320“

false

Kontakty:

Obrázek uživatele ivsv3516

Ing. arch.
Iva
Svobodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482
Obrázek uživatele hevo3328

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
false