Před startem semestru se na Univerzitě Pardubice připravují prváci

6. 9. 2019

Přípravné kurzy, které mají pomoci novým vysokoškolákům, nabídla také letos Univerzita Pardubice. Některé kurzy připravilo univerzitní Kariérní centrum, jiné organizují pro své studenty-nováčky jednotlivé fakulty. Zájemci si mohou zopakovat například matematiku, bez níž se v technicky orientovaných oborech neobejdou.

Chtěli jsme i letos před startem nového letos jubilejního akademického roku, novým studentům nabídnout možnost seznámit se s univerzitou, jejími fakultami a zázemím. Jsme rádi, že přijatí studenti tuto pomoc oceňují,“ říká prorektorka pro vzdělávání a kvalitu UPa prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Zítra se v kampusu už podruhé potkají studenti prvního ročníku Fakulty ekonomicko-správní, kteří mají zájem zopakovat si učivo středoškolské matematiky. Ta je totiž nutnou podmínkou pro jejich další studium. V pondělí se k nim přidají také studenti Dopravní fakulty Jana Pernera, pro které odstartuje týdenní kurz matematiky a fyziky. V něm se mimo jiné naučí, jak hospodařit s časem a jak se efektivně učit a vyzkouší si také univerzitní sportoviště.

Tento týden už usedli do lavic například studenti Fakulty chemicko-technologické a studenti Fakulty zdravotnických studií. Seznamují se s prostředím univerzity, se svými budoucími pedagogy a spolužáky. Přípravné vstupní a orientační semináře pro ně připravilo Kariérní centrum. Kromě prohlídky areálu kampusu, laboratoří či knihovny získají studenti rady ohledně time managementu, prezentačních a komunikačních dovedností, a také tipy, jak a kde trávit v jejich univerzitním městě – v Pardubicích, volný čas.

 

Pardubice 6. září 2019

 

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy